Browsing: Jala Jala

జల జల జలపాతం నువ్వు సెల సెల సెలయేరుని నేను సల సల నువ్వు తాకితే నన్ను పొంగే వరదై పోతాను చలి చలి చలి గాలివి నువు చిరు చిరు చిరు అలనే నేను…