Browsing: Theme

కళ్ళు ఎర్రగా గోళ్లు నల్లగా ఒళ్ళు సల్లగా సావు మెల్లగా ఆకలి ఆగక ఊగే నాలుక తనివి తీరగా నిన్ను కోరుకుతా కోరుకు కొరుకు కొరుకు కొరుకు నరుకుతున్న కోరుకుతా ఉరుకు ఉరుకు ఉరుకు ఉరుకు…